Projekt

Outotec Inom LKAB´s projekt i Gällivare att konvertera till Kulsinterverk till från EO5 till LNG har vi installerat 4 nya brännarlansar för Naturgas och EO5 inklusive armatursträckor och brännarstyrningar med säkerhets-PLC. 2014
Foseco Torknings- och förvärmningsutrustning för Foseco legeringsskänkar. Gaseldad brännarutrustning med taktstyrning och exakt temperaturreglering, förvärmningstemperatur upp till ca 1250 C. 2014
Eon Heleneholmsverket, Malmö. Byte av BMS, armatur och kvotövervakningssystem på 6 st 30 MW brännare panna 12. 2014
Outotec 30 st brännarsystem för kulsinterverk i Kina. Våra egna brännarlansar designade för Koksgas, 4 MW per brännare. Brännarsystem med armatursträckor för gas och primärtluft. Operatorspanel och kopplingslådor för var brännare placerade i ATEX zon. Flamövervakning med UV-cell och tändning med högenergignist med pneumatisk retraction. 2013
Outotec 34 st brännarsystem för kulsinterverk i Iran. Våra egna brännarlansar designade för 2 bränslen, Naturgas och Diesel olja, 3 MW per brännare. 2013
Eon Heleneholmsverket, Malmö. Byte av BMS, armatur och kvotövervakningssystem på 6 st 30 MW brännare panna 10. 2013
Outotec GmbH 36 st brännarsystem med armatursträckor för kulsinteugn. 3 MW per styck, naturgas. Anläggningen finns i Ryssland och byggd enligt EN746 och Gost samt enligt ATEX direktivet. 2012-13
Cryo/AGA Ombyggnad av fackla LNG-terminalen i Nynäshamn. Komplettering med nya armaturer, styrning och säkerhet. Elektrisk gnist och ny kontinuerlig pilotbrännare. 2012-13
Uvån Skänkvärmare, 600 kW, naturgas för Brasilien 2012
Studsvik Nuclear Konvertering av HA-ugn från EO1 till LNG. Brännarbyte, nya armaturer och styrning, 2 st 2 MW brännare. 2012
Boliden Rännskär Skänkvärmare för Kaldougn. Bränsle EO1, 2 MW, pulseldad för att uppnå mycket god temperaturjämnvikt. 2011
Studsvik Nuclear Pyrolysanläggning för Uran-kontaminerat avfall från Uran bränslefabriker. Avfallet innehåller Uranpartiklar som man önskar återvinna. Avfallet lastas batch-vis i ett pyrolyskärl och förgasas. Pyrolysgas förbränns i en efterbrännkammare, passerar en avgaspanna för produktion av processånga och för fjärrvärmeproduktion. Därefter renas rökgaserna i ett påsfilter, en våtscrubber med demister och ett kolfilter. Ur askan i pyrolyskärlet kan Uran återvinnas. 2011
Bona Kemi Katalytisk reningsanläggning för processgaser. Kapasitet 500 nm3/h 2010
Stockholm gas Mobil fackla för infasning av LNG i Stockholm gasnät. Kapacitet ca 25 MW. 2010
Studsvik Nuclear Destruktion av radioaktivt aktivt kol. Kolet mals till ett fint pulver (d90<100 my) och förbränns tillsammans med EO1 alternativt Naturgas i en destruktionsugn med efterbrännkammare. Ett reningssystem med pås-, kalk- och kolfilter renar rökgaser från partiklar. 2010
Outotec GmbH 40 st brännarsystem med armatursträckor och kopplingslådor, 4,2 MW per st. 14 st brännare för CO-gas, 22 st för TAR olja, 4 st Dual fuelbrännare. Brännarna avsedda för kulsinterverk i Indien. 2009
SCA
Munksund
2 st tändbrännare för oljebrännare, 120 kW per st, gasol. 2009
Trelleborg Rubore Konvertering från EO1 till gasol för 2 st Efterbrännkammare, 1 st hetoljepanna, 1 st varmvattenpanna. 2009
Skansen Byte av brännare samt modernisering av system på bageriugn på Skansen Solliden. 2 brännare 85 kW för stadsgas. 2009
SSAB
Luleå
Vagnugn för torkning av gjutna detaljer, 600ºC. 6 st takmonterade taktstyrda brännare för koksgas. 2009
Trelleborg Rubore
Kalmar
Destruktionsanläggning för processluft från Vulkaniseringspress. Efterbrännkammare för 9000 nm3/h, 850ºC vid 2 sekunder, Gasolbrännare 1,5 MW. VVX för inkommande processluft, VVX för förvärmning av hetolja till process, VVX för förvärmning av värmesystem, Hetoljepanna 500 kW. 2009
Outotec GmbH 32 st brännarsystem för Kulsinterugn i Kina. Brännare med armatursträckor. 5,3 MW per brännare avsedda för eldning med Koksgas. 2008
UHT 2 st brännarsystem med arm för förvärmning av gjutlådor. 1 st brännarsystem för rotterugn. 2008
Hästkrematorium
Munka-Lungby
Kremeringsanläggning för häst, 800 kg. 3 st naturgasbrännare i ugn, 1 st naturgasbrännare i EBK. Kylsteg med vatten, multicyklon och påsfilter. 2007
Lackeringsanläggningar
Bredäng
2 system, Varmluftsaggregat för sprutbox, Kanalbrännare 2007
Uddeholm Technology Brasilien 2 st brännarsystem för förvärmning av gjutformar. 1 st brännarsystem för roterugn. 2007
Studsvik Nuclear Brännarsystem och hanteringssystem för kontaminerad turbinolja 2007
Lekebergs smådjurskremering Kremeringsanläggning för smådjur, 200 kg batch. 2 st oljebrännare i ugn 1 st oljebrännare i EBK. Kylsteg med vatten, multicyklon och påsfilter 2007
Lackeringsanläggningar Karlstad 5 system, Varmluftsaggregat för sprutbox, Kanalbrännare 2007
ITT Flygt
Emmaboda
Skänkvärmare, traverserande, höj/sänkbar samt vridbar 2007
Lackeringsanläggningar Malmö Varmluftsaggregat för sprutbox, Kanalbrännare 2007
Trelleborg Rubore
Kalmar
Kapacitetshöjning destruktionsanläggning, förlängning av EBK 2007
SEKAB
Örnsköldsvik
Byte av avgaspanna för destruktionsanläggning 2006-07
Ovako Steel
Hofors
Gasblandningsstation, blandgasol och luft blandas till värmevärde 5 kWh/nm3, 7,5 MW. Utrustning försedd med fackla 2006
Ovako Steel
Hofors
2 st kammarugnar, 4ton, 1210ºC, taktstyrda 2006

CLASSIC PILATES MALMÖ

Besöksadress
Kattsundsgatan 10
211 25 Malmö

Postadress
Östergatan 12
211 25 Malmö

Tel: 040-13 61 14
Mobil: +46(0)73 560 30 14
E-post info@classicpilates.se

sv_SESvenska